odbierz szkła korekcyjne za 1zł!

Dofinansowanie okularów — najważniejsze informacje

Dofinansowanie okularów — najważniejsze informacje

W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić sobie miejsca pracy (nie tylko biurowej) bez pracowników korzystających ze smartfonów czy z komputerów. Spędzanie wielu godzin przed monitorem niesie jednak za sobą konsekwencje zdrowotne — przede wszystkim dla wzroku. Nic dziwnego zatem, że spora część osób pracujących przed ekranami musi korzystać z okularów korekcyjnych. Warto wiedzieć, że można ubiegać się o ich dofinansowanie u swojego pracodawcy, jednak pod pewnymi warunkami. Jakimi? Tego dowiesz się z naszego dzisiejszego artykułu.

Refundacja okularów przez pracodawcę — komu przysługuje?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy obowiązującymi w naszym kraju o dofinansowanie na okulary z pracy mogą ubiegać się pracownicy, którzy:

  • wykonują swoją pracę przy komputerze,
  • w ciągu całego dnia pracy spędzają minimum cztery godziny przed komputerem,
  • mają poświadczoną konieczność noszenia okularów korekcyjnych przez lekarza.

Oświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z okularów wystawia lekarz w trakcie badań profilaktycznych. Co ważne, chcąc złożyć wniosek o dofinansowanie okularów, nie można przedstawić takiego dokumentu od lekarzaprywatnego — według ustawy pracodawca może zwrócić koszty za okulary tylko na podstawie zaświadczenia wydanego przy okazji badań pracowniczych. Jeżeli pracownik czuje, że jego wzrok zaczyna się pogarszać, a badania okresowe nie są planowane w najbliższym czasie, może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wydanie skierowania. W przypadku dopłaty do okularów przez pracodawcę nie ma znaczenia, czy będą one noszone przez cały dzień, czy wyłącznie do pracy przy komputerze.

Okulary od pracodawcy — jak otrzymać?

Aby otrzymać określoną kwotę dofinansowania okularów z zakładu pracy konieczne będzie przedstawienie swojemu pracodawcy faktury za zakupione oprawki oraz szkła. Tylko wtedy będzie można ubiegać się o zwrot pieniędzy. Potwierdzeniem zakupu może być także rachunek zawierający imię i nazwisko. Nie ma znaczenia, kiedy i gdzie zakupione zostaną nowe okulary.

Ile wynosi dofinansowanie okularów?

Jeżeli pracownik spełnia wszystkie warunki dofinansowania okularów zgodne z podstawą prawną, to może zwrócić się o zwrot kosztów oprawek do swojego pracodawcy. Ile pieniędzy może otrzymać? Fakty są takie, że wysokość dofinansowania nie została omówiona w żadnej regulacji prawnej. To oznacza, że decyduje o niej pracodawca. Przed podjęciem decyzji powinien jednak wziąć pod uwagę dokładny koszt zakupu okularów oraz ceny szkieł i oprawek dostępnych na rynku.

Dopłata do okularów droższych niż kwota dofinansowania

Co można zrobić w sytuacji, gdy podstawowa wersja okularów finansowanych przez pracodawcę nie będzie zadowalająca? Tutaj istnieją dwie możliwości. W pierwszym przypadku pracownik ma możliwość kupienia droższych okularów i dopłacenia kwoty wykraczającej poza dofinansowanie. Drugim rozwiązaniem jest dobra wola pracodawcy, który może zgodzić się na to, aby zrefundować okulary mające wyższe standardy.

Dofinansowanie okularów z pracy — co z soczewkami kontaktowymi?

Czy przy ubieganiu się o dofinansowanie okularów przez pracodawcę można jednocześnie otrzymać zwrot kosztów zakupu soczewek kontaktowych? Wiele osób właśnie nimi woli bowiem korygować wzrok. Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce pracodawca nie musi finansować zakupu soczewek kontaktowych swojemu pracownikowi. Wszystko zależy tak naprawdę od jego dobrej woli.

Dofinansowanie okularów przez pracodawcę — podsumowanie

Wielogodzinna praca przed monitorem mocno wytęża wzrok i przyczynia się do nadmiernego napięcia akomodacyjnego oraz zmniejszenia częstotliwości regularnego mrugania, co znacznie zwiększa ryzyko problemów okulistycznych. Właśnie dlatego tak ważne jest zadbanie o to, aby w czasie pracy chronić oczy przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła ekranowego za pomocą okularów korekcyjnych dofinansowanych przez pracodawcę.

 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *